Studium

Západomoravská vysoká škola má v současnosti platný státní souhlas působit jako vysoká škola a platné akreditace ve dvou studijních programech a ve dvou oborech. Jedná se o obor Kulturněhistorická studia v programu Historické vědy a o obor Udržitelný rozvoj regionu a krajiny v programu Ekologie a ochrana prostředí.

Vzhledem k tomu, že v současné době jsou zprocesovávány akreditace nových studijních programů podle nových standardů Národního akreditačního úřadu a  podmínek novelizovaného vysokoškolského zákona, nebylo v letošním akademickém roce vypsáno přijímací řízení. Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 bude vypsáno ve smyslu platných akreditací v zákonné lhůtě. Tento postup byl zvolen z důvodu, že nepovažujeme přijímání studentů do programů dle podmínek, které se budou na základě nových akreditačních spisů měnit za vhodné a seriózní.

Seznam akreditací naleznete zde.