Vysoká škola

Západomoravská vysoká škola vznikla v roce 2001 a  od roku 2003 začala vzdělávat studenty, a to postupně v několika akreditovaných studijních programech. Od roku 2015 se postupně dostávala do problémů způsobených zejména demografickou situací. Po opakovaných institucionálních změnách v minulosti se její situace nyní stabilizovala. V současnosti se stala členem silné skupiny škol PRIGO.

PRIGO má nezastupitelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem.Vychází z unikátního přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních metod a respektování výzev současné společnosti. PRIGO se výrazným způsobem zaměřuje na globální prostředí. Soustředí se na rozšířenou výuku cizích jazyků a jako jedna z mála institucí má na většině svých škol povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce. Spolupracuje s více jak dvacítkou zahraničních škol, počínaje Velkou Británií, Německem, Rakouskem, Francii, Polskem nebo Slovenskem, přes školy americké, a několika školami v Číně konče.

Západomoravská vysoká škola se chce v rámci skupiny PRIGO stát v horizontu nadcházejícího desetiletí elitní vysokou školou zaujímající přední místo v evropském prostoru vzdělávání. Západomoravská vysoká škola chce vychovávat špičkové odborníky, schopné kritického a syntetického myšlení, nadané přenositelnými kompetencemi, ochotné se nejen celoživotně vzdělávat a přijímat kritiku, ale také předávat své znalosti a zkušenosti jiným. Bude vždy usilovat o to, aby její absolventi měli přirozený smysl pro společenskou odpovědnost, aby přijímali za své výzvy spojené s životem v multikulturním prostoru, s rozvojem nových technologií a s udržitelností ekonomického rozvoje.

Úsilí Západomoravské vysoké školy se nyní zaměřuje především na vytvoření stabilního a loajálního jádra akademických pracovníků s nadstandardní kvalifikační a vhodnou věkovou strukturou, kteří budou sdílet společné vize a hodnoty.